Vad vi lär oss!

Klassbloggen utvecklar vår digitala kompetens!
Duvan & Måsen vill vinna ett pris i Webbstjärnan för att vi lär oss så mycket när vi utformar vår fina klassblogg. Vi berättar på olika sätt om böcker vi läst, vi skriver in våra inlägg själva, infogar bilder och gör fina videoklipp med hjälp av Animoto. Det är roligt att arbeta på olika sätt med bloggen. Ibland skriver vi själva, ibland två och två och ibland arbetar vi i grupp. Maria, skolbibliotekarien skriver även inlägg.
När vi läser vad våra klasskamrater skriver, om böckerna de läst, blir vi nyfikna och vill läsa dem också. VI FÅR LÄSLUST!
Vi tycker det är kul att kommentera andras inlägg och att få kommentarer. Om du läser våra kommentarer förstår du att vi tycker det är roligt med klassbloggen och att vi tycker om att läsa. För Maria, skolbibliotekarien, som byggde upp klassbloggen från början har det varit en utmaning att lära sig olika sätt att presentera böcker för att sedan lära eleverna.