Upphovsrätt och källor

När vi skapat den här bloggen har vi pratat om hur vi kan använda bilder i bloggen. 

Vi har valt att inte ha fotografier på oss själva. De bilder vi har i bloggen är antingen våra egna eller så har vi frågat om lov att få använda bilden.

Vi har kontaktat bokförlagen och frågat om vi får använda bilder på bokomslagen när vi ger boktips. Det är bokförlagen som har upphovsrätten till bokomslagen och vi fick deras tillåtelse.

Vi letade bilder till vår header och valde två fina med Creative Commons licens från Flickr.com.

Med Creative Commons licens menas att vi får använda bilderna med vissa förbehåll. Nedan har vi skrivit vilka förbehåll som gäller för våra bilder.

 

Bilderna i vår header har vi hämtat från Flickr. com

Duvan: Pigeon in flight av fotograf Alan Huett 

Creative Commons BY SA 88x31

 

Måsen: Seagull av fotograf zlaping

Creative Commons BY NC ND