Läsförståelsestrategier

Läsfixarna  

Liten spågumma

Spågumman förutspår vad en text ska handla om genom att använda:

 • rubriker
 • bilder
 • bildtexter
 • genre
 • tidigare handling
 • egna kunskaper och erfarenheter

”Jag tror… därför att…”

Liten detektiv

Detektiven reder ut nya ord och uttryck genom att:

 • fundera och använda sina egna kunskaper
 • dela upp ordet
 • läsa om ordet
 • läsa om meningen
 • läsa om stycket
 • läsa vidare
 • fråga någon
 • slå upp ordet

Liten reporter

Reportern ställer frågor på texten på tre nivåer:

 • på raderna – rätt svar finns i texten
 • mellan raderna – svaret går att lista ut genom att läsa texten, hitta ledtrådar och dra slutsatser
 • bortom raderna – svaret finns hos läsaren själv.

Vem? Vad? Var? När? Hur?

Varför? Vilken? Vilket? Vilka?

Varför tror du…?

Vad tycker du…?

Hur skulle du göra?

Liten konstnär

Konstnären skapar inre bilder och upplevelser av det lästa.

 • ”Jag ser…”
 • ”Jag hör…”
 • ”Jag känner…”

Liten cowboy

Cowboyen sammanfattar det viktigaste i berättelser genom att använda orden:

 • ”Först…”
 • ”Sedan…”
 • ” Till sist…”

Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texter genom att plocka ut och skriva ner nyckelord.

”Texten berättade att…”